Macedonia de Nord (2010)

Skopje. Vechiul bazar (Стара Чаршија)

Tetovo. Moscheea Colorată (Šarena Džamija)

Tetovo. Moscheea Colorată (Šarena Džamija)

Tetovo. Moscheea Colorată (Šarena Džamija)

Tetovo. Moscheea Colorată (Šarena Džamija)

Tetovo. Moscheea Colorată (Šarena Džamija)

Tetovo. Moscheea Colorată (Šarena Džamija)

Tetovo. Moscheea Colorată (Šarena Džamija)

Mănăstirea Sv. Jovan Bigorski (Свети Јован Бигорски)

Mănăstirea Sv. Jovan Bigorski (Свети Јован Бигорски)

Mănăstirea Sv. Jovan Bigorski (Свети Јован Бигорски)

Mănăstirea Sv. Jovan Bigorski (Свети Јован Бигорски)

Parcul Naţional Mavrovo. Janče

Parcul Naţional Mavrovo. Janče

Vevčani

Vevčani

Mănăstirea Sveti Naum (Свети Наум)

Mănăstirea Sveti Naum (Свети Наум)

Mănăstirea Sveti Naum (Свети Наум)

Ohrid

Ohrid

Ohrid. Mănăstirea Sf.Pantelimon (Свети Пантелеjмон)

Ohrid. Mănăstirea Sf.Pantelimon (Свети Пантелеjмон)

Ohrid

Ohrid

Ohrid

Ohrid. Biserica Sf.Clement (Свети Климент)

Ohrid. Biserica Sf.Clement (Свети Климент)

Ohrid

Ohrid. Fortăreaţa Samuil

Ohrid. Fortăreaţa Samuil

Ohrid. Fortăreaţa Samuil

Ljubojno

Brajčino

Brajčino

Brajčino

Brajčino

Brajčino

Malovište

Malovište

Malovište

Malovište

Malovište

Malovište

Malovište

Malovište

Malovište

Malovište

Malovište

Malovište

Mănăstirea Treskavec (Трескавец)

Mănăstirea Treskavec (Трескавец)

Mănăstirea Treskavec (Трескавец)

Mănăstirea Treskavec (Трескавец)

Mănăstirea Treskavec (Трескавец)

Mănăstirea Treskavec (Трескавец)

Mănăstirea Treskavec (Трескавец)

Mănăstirea Treskavec (Трескавец)

Mănăstirea Treskavec (Трескавец)

Mănăstirea Treskavec (Трескавец)

Mănăstirea Treskavec (Трескавец)

Mănăstirea Treskavec (Трескавец)

© Ion Rogozea